1.32K views
0

Kính chào Quý Công ty

Doanh nghiệp tôi thành lập vào tháng 6 năm 2011, khi thành lập doanh nghiệp đã nộp tờ khai tờ khai thuế môn bài theo quy định. Năm 2012, Doanh nghiệp đã nộp thuế môn bài theo quy định. Đến tháng 5/2012, Doanh nghiệp tôi chuyển địa điểm kinh doanh sang quận khác cùng trong TP.HCM (cụ thể là quận Tân Bình). Khi chuyển sang địa điểm kinh doanh mới (các nội dung khác trong giấy phép kinh doanh không thay đổi), Chi cục thuế Tân Bình bắt buộc Doanh nghiệp phải nộp lại tờ khai thuế môn bài của năm 2012. Như vậy, doanh nghiệp tôi có phải nộp lại tờ khai thuế môn bài theo yêu cầu không? Xin Quý Công ty trích dẫn văn bản liên quan để Doanh nghiệp biết và thực hiện.

Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Quý Công ty. Xin chân thành cám ơn.

Add a Comment
0

– Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường hợp Công ty năm 2012 đã kê khai nộp thuế môn bài, đến tháng 05/2012 chuyển địa điểm kinh doanh thì không phải lập hồ sơ khai thuế môn bài năm 2012 tại nơi chuyển đến.

Doanh nghiệp nên tham khảo hướng dẫn của Thông tư 28/2011/TT-BTC trên và giải thích với cơ quan quản lý thuế để thực hiện cho đúng.

http://dhco.com.vn/Van-ban/chuyen-muc-thue-3/thong-tu-282011tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-852007nd-cp-va-nghi-dinh-1062011nd-cp-68.html

Kế Toán Đồng Hưng Changed status to publish 10/03/2023
Add a Comment
Write your answer.