1.01K views
0

Chào bạn,

Liên quan đến nội dung của bạn chúng tôi trả lời như sau:

– Tại công văn số 4974/TCT-CS ngày 25/12/2008 của Tổng Cục Thuế về việc hoạt động gia công có hướng dẫn:
“…, hoạt động gia công trong đó bên gia công đầu tư máy móc, thiết bị, lực lượng lao động… đồng thời nhận toàn bộ nguyên vật liệu (hoặc nguyên vật liệu chính) của bên đưa gia công theo hợp đồng gia công đã ký để sản xuất ra thành phẩm giao cho bên đưa gia công (trừ hoạt động gia công trong thương mại quy định tại Điều 178 Luật thương mại nêu trên) thì được xem là hoạt động sản xuất.”
– Tại tiết d – điểm 3 – Điều 1 – Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 có quy định:
“- Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất của các sản phẩm đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế TNDN.”

Trường hợp Công ty không đầu tư thêm máy móc, thiết bị mà vẫn sử dụng các máy móc, thiết bị và nguồn nhân công đang có để thực hiện hoạt động gia công chì phù hợp với ngành nghề quy định trong giấy chứng nhận đầu tư thì hoạt động gia công này cũng được xem là hoạt động sản xuất. Nếu Công ty đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất thì đối với khoản thu nhập từ hoạt động gia công và thu nhập từ việc bán phế liệu phát sinh trong quá trình gia công mang lại Công ty cũng được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

Nếu bạn chưa rõ hoặc cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Add a Comment

(0) Answers

Write your answer.